Adatvédelmi tájékoztató


Utolsó frissítés: 18-Apr-2022
Hatályba lépett: 20-Apr-2022


Ez az adatvédelmi szabályzat a Sales and WorkFlow Tanácsadó Kft. (1112 Budapest, Hosszúréti utca 61/2., e-mail: info@salesandworkflow.hu, phone: +36 20 41 09 225) az Ön weboldalunk ( www.salesandworkflow.hu ) használata során gyűjtött adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozik (a "Szolgáltatás").


A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön beleegyezését adja az Ön adatainak a jelen Adatvédelmi irányelvekkel összhangban történő gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez.


Amennyiben nem ért egyet ezzel, kérjük, ne lépjen be a Szolgáltatásba és ne használja azt. A jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor, az Ön előzetes értesítése nélkül módosíthatjuk, és a módosított Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a Szolgáltatáson. A módosított Szabályzat a módosított Szabályzatnak a Szolgáltatásban való közzétételétől számított 180 nap elteltével lép hatályba, és a Szolgáltatáshoz való további hozzáférése vagy használata ezen időpontot követően a módosított Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának minősül. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt.


Az általunk gyűjtött információk:
A következő személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel Önről:

- Név

- Email

- Mobil

Hogyan használjuk fel az Ön információit? A felhasználási módja:

Az Önről gyűjtött információkat a következő célokra használjuk fel: Ügyfél visszajelzések gyűjtése, adminisztrációs információk, célzott reklám, ügyfélrend kezelése és külön hozzájárulás függvényében marketing/ promóció, .

Ha az Ön adatait bármilyen más célra kívánjuk felhasználni, akkor ehhez hozzájárulását kérjük, és az Ön adatait csak az Ön hozzájárulásának kézhezvételét követően használjuk fel, és akkor is csak arra a célra (célokra), amely(ek)hez a hozzájárulást megadjuk, kivéve, ha törvény másképp írja elő számunkra.


Hogyan osztjuk meg az Ön adatait:
Nem adjuk át személyes adatait harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve az alábbiakban ismertetett korlátozott körülmények között:
Az ilyen harmadik felektől megköveteljük, hogy az általunk átadott személyes adatokat csak arra a célra használják fel, amelyre azokat átadtuk, és ne őrizzék meg azokat tovább, mint amennyi az említett cél teljesítéséhez szükséges. Az Ön személyes adatait a következők céljából is továbbíthatjuk: (1) az alkalmazandó törvényeknek, rendeleteknek, bírósági végzésnek vagy más jogi eljárásnak való megfelelés érdekében; (2) a velünk kötött megállapodásainak, beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot is, érvényre juttatása érdekében; vagy (3) olyan állításokra való reagálás érdekében, amelyek szerint a Szolgáltatás Ön általi használata harmadik fél jogait sérti.
Ha a Szolgáltatás vagy vállalatunk összeolvad vagy felvásárol egy másik vállalat, az Ön adatai az egyik olyan eszköz lesz, amely átkerül az új tulajdonoshoz.

Az Ön adatainak megőrzése:
Az Ön személyes adatait a felhasználói fiókok üresen maradása után 90 naptól 2 évig, vagy addig őrizzük meg nálunk, amíg szükségünk van azokra a célokra, amelyekre a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezettek szerint gyűjtöttük. Előfordulhat, hogy bizonyos adatokat hosszabb ideig kell megőriznünk, például a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő nyilvántartás / jelentéstétel céljából, vagy egyéb jogos okokból, például a törvényes jogok érvényesítése, csalás megelőzése stb. miatt. A fennmaradó anonim információkat és az összesített információkat, amelyek egyike sem azonosítja Önt (sem közvetlenül, sem közvetve), korlátlan ideig tárolhatjuk.

Az Ön jogai:
Az alkalmazandó jogtól függően joga van a személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére vagy törlésére, illetve személyes adatai másolatának átvételére, az adatai aktív feldolgozásának korlátozására vagy tiltakozására, személyes adatainak más szervezetekkel való megosztására (átadására), az adatai feldolgozásához adott hozzájárulásának visszavonására, a törvényes hatóságnál történő panasztételre, valamint az alkalmazandó jogszabályok szerint releváns egyéb jogokra. E jogok gyakorlásához írjon nekünk a info@salesandworkflow.hu címre. Kérésére az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően fogunk válaszolni. A info@salesandworkflow.hu címre küldött levélben lemondhat a közvetlen marketingközleményekről vagy a marketingcélú profilalkotásról.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem engedélyezi számunkra a szükséges személyes adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja a szükséges célokra történő feldolgozáshoz adott hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem férhet hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekhez az Ön adatait kértük, illetve nem használhatja azokat.

Sütik stb.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk ezeket, és milyen választási lehetőségei vannak ezekkel a nyomkövető technológiákkal kapcsolatban, kérjük, olvassa el a Cookie-szabályzatunkat, melyet az oldal bal alsó sarkában található ikonra kattintva tekinthet meg, ahol be is állíthatja a kívánt adatkezelést.

Biztonság:
Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, és ésszerű biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ellenőrzésünk alatt álló adatainak elvesztését, visszaélését vagy jogosulatlan megváltoztatását. A velejáró kockázatok miatt azonban nem tudjuk garantálni az abszolút biztonságot, és következésképpen nem tudjuk biztosítani vagy garantálni a nekünk továbbított információk biztonságát, és Ön ezt saját felelősségére teszi.

Harmadik felek linkjei és az Ön adatainak felhasználása:

Szolgáltatásunk tartalmazhat más, nem általunk üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket.

A jelen Adatvédelmi szabályzat nem foglalkozik harmadik felek adatvédelmi politikájával és egyéb gyakorlatával, beleértve bármely harmadik fél által üzemeltetett olyan webhelyet vagy szolgáltatást, amely a Szolgáltatáson található hivatkozáson keresztül érhető el.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy minden egyes meglátogatott webhely adatvédelmi szabályzatát tekintse át.

Nem rendelkezünk ellenőrzéssel, és nem vállalunk felelősséget harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi politikájáért vagy gyakorlatáért.

- Google hirdetések - https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

- Google analytics - https://policies.google.com/privacy

- Google Drive és Gmail - https://policies.google.com/privacy

- Pipedrive - https://www.pipedrive.com/en/privacy

- Leadpages - https://www.leadpages.com/privacy

- Calendly - https://calendly.com/privacy

Panaszok / Adatvédelmi tisztviselő:

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a nálunk rendelkezésre álló adatainak kezelésével kapcsolatban, akkor a panaszfelelősünknek küldhet e-mailt az alábbi címre: Csősz András, Sales and WorkFlow Tanácsadó Kft., 1112 Budapest, Hosszúréti utca 61/2., e-mail: info@salesandworkflow.hu. Aggályait az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően fogjuk kezelni.